ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ดังนี้ รถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง (เบนซิน) 1 คัน , รถยนต์บรรทุก (เบนซิน) จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซ์อเอกสารได้ที่ งานพัสด ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2552
 • หมดเขต    31/08/2552
 • อ่าน   501
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294