ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด
 •     สำนักงานการตรวจแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่ใบริหารงานทั่วไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมถาคที่ 8 คั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2552
 • หมดเขต    01/09/2552
 • อ่าน   547
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294