ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ
 •     อบต.บวกค้าง บ้านกอสะเลียม ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องก่องข้าว , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 , ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 , โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ 11 ผู้สนใฝจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่อบต.บวกค้าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.บวกค้าง บ้านกอสะเลียม ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2552
 • หมดเขต    08/09/2552
 • อ่าน   614
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294