ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ควมเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 •     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ควมเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2552
 • หมดเขต    28/08/2552
 • อ่าน   523
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294