ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มต่างๆ
 •     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2552
 • หมดเขต    27/08/2552
 • อ่าน   604
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294