ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารสำหรับเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ปี 2553
 •     สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารสำหรับเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ปี 2553 ดังนี้ ประเภทเนื้อสัตว์สด จำนวน 22 รายการ , ประเภทผัก จำนวน 52 รายการ , ประเภทของเค็ม ของแห้ง จำนวน 55 รายการ , ประเภทผลไม้ ของหวาน อาหารเสริม จำนวน 22 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สนง. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทื่ 1 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2552
 • หมดเขต    01/09/2552
 • อ่าน   532
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294