ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน CL 10
 •     โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน CL 10 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องพัสดุการเงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   24/08/2552
 • หมดเขต    03/09/2552
 • อ่าน   557
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294