ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม
 •     เทศบาลตำบลอมก๋อย อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร สูงจากระดับพื้นถึงระดับหลังคาบน 4.00 เมตร ผูสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลอมก๋อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลอมก๋อย อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2552
 • หมดเขต    31/08/2552
 • อ่าน   574
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294