ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ - ท่อเหล็กเหนียวพร้อมอุปกรณ์ รวม 2 กลุ่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน
 • วันที่ประกาศ   24/08/2552
 • หมดเขต    27/08/2552
 • อ่าน   559
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294