ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องภาควิชา อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ
 •     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องภาควิชา อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยงานคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2552
 • หมดเขต    27/08/2552
 • อ่าน   575
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294