ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนักงาน จำนวน 7 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หรับประเมิณผล จำนวน 3 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องพิมพ?ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 4 เครื่อง , สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่องผู้สนใจติดต่อขอซื้เออสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่านบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 10 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2552
 • หมดเขต    09/09/2552
 • อ่าน   534
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294