ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 •     แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง ลำพูน ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ด้วยวัสดุผสมแอสฟัลต์ติคคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   25/08/2552
 • หมดเขต    31/08/2552
 • อ่าน   467
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294