ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 9 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกีรยติตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2552
 • หมดเขต    03/09/2552
 • อ่าน   494
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294