ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเช่าสัญญาณสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาเช่าสัญญาณสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2552
 • หมดเขต    28/08/2552
 • อ่าน   465
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294