ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซี แข็งเป็นท่อน้ำดื่มต่างๆ และอุปกรณ์ ฯ
 •     ศูนย์ศึกษาการพัฒฬนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซี แข็งเป็นท่อน้ำดื่มต่างๆ และอุปกรณ์ ฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศึกษาการพัฒฬนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2552
 • หมดเขต    28/08/2552
 • อ่าน   529
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294