ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซี แข็งเป็นท่อน้ำดื่มต่างๆ และอุปกรณ์ ฯ
 •     ศูนย์ศึกษาการพัฒนห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซี แข็งเป็นท่อน้ำดื่มต่างๆ และอุปกรณ์ ฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศึกษาการพัฒนห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด
 • วันที่ประกาศ   26/08/2552
 • หมดเขต    27/08/2552
 • อ่าน   530
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294