ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมืองเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 10 เครื่อง , เครื่องมือรักษาด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง , เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ข จำนวน 15 เตียง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2552
 • หมดเขต    01/09/2552
 • อ่าน   495
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294