ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ และแผ่นไม้อัดประเภทภายนอก
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ และแผ่นไม้อัดประเภทภายนอก ผู้สนใจติดตต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบจ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2552
 • หมดเขต    27/08/2552
 • อ่าน   508
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294