ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมเหล็กผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมเหล็กผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านห้วยแก้ว- บ้านแม่กำปอง จำนวน 1 เส้นทาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ห้วยแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2552
 • หมดเขต    28/08/2552
 • อ่าน   505
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294