ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านและม่านปรรับแสง จำนวน 2 รายการ
 •     สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านและม่านปรรับแสง จำนวน 2 รายการ ผ้าม่าน จำนวน 29 ชุด ม่านปรับแสง จำนวน 64 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2552
 • หมดเขต    04/09/2552
 • อ่าน   618
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294