ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านและม่านปรับแสง
 •     สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านและม่านปรับแสง ตามเอกสารสอบราคาลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 โดยกำหนดยื่นซองราคาระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 นั้น สำนนักงานฯ ขอยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาใดครบถ้วน ที่เนอกราคาตามเงื่อนไขประกาศสอบราคา
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   506
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294