ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำควมสะอาดอาคารและจ้างบริการดูแลต้นไม้รวมสนามหญ้า
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำควมสะอาดอาคารและจ้างบริการดูแลต้นไม้รวมสนามหญ้า ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่งานพัสดุ ฝ่านอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2552
 • หมดเขต    03/09/2552
 • อ่าน   474
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294