ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อคอนกรรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 ชั้นคุณภาพ C 20/25
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน ประกวดราคาซื้อคอนกรรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 ชั้นคุณภาพ C 20/25 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    28/08/2552
 • อ่าน   511
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294