ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
 •     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 งานก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 107 - บ้านสันป่ายาง ต.เวียง อ.ฝาง ระยะทาง 2,160 กม. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    28/08/2552
 • อ่าน   520
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294