ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตอกบัตรคิว จำนวน 1 เครื่อง
 •     ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตอกบัตรคิว จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนบางประการ จึงขอยกเลิกประกาศในครั้งนี้
 • หน่วยงาน    ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   524
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294