ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุโครงการเดินท่อเมนประปาหมู่บ้าน(อาคาร)
 •     อบต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุโครงการเดินท่อเมนประปาหมู่บ้าน(อาคาร) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ป่าตุ้ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    10/09/2552
 • อ่าน   532
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294