ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตามแบบที่ (สถ. ศพด.3) แบบตอกเข็ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2552
 • หมดเขต    07/09/2552
 • อ่าน   564
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294