ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์
 •     อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ร้องวัวแดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/08/2552
 • หมดเขต    14/09/2552
 • อ่าน   611
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294