ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงป่าซาง-บ้านหนองเต่าคำ
 •     อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงป่าซาง-บ้านหนองเต่าคำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.มะขุนหวาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/09/2552
 • หมดเขต    08/09/2552
 • อ่าน   578
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294