ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที 2 กรมทางหลวง ต.ท่าศาลา เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที 2 กรมทางหลวง ต.ท่าศาลา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/09/2552
 • หมดเขต    09/09/2552
 • อ่าน   544
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294