ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในและปรับปรุงDATA CENTER
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในและปรับปรุงDATA CENTER ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/09/2552
 • หมดเขต    04/09/2552
 • อ่าน   516
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294