ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างปรับปรุงอาคารเทอร์โมแมคคานิคส์
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานจ้างปรับปรุงอาคารเทอร์โมแมคคานิคส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/09/2552
 • หมดเขต    09/09/2552
 • อ่าน   560
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294