ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อแผ่นไม้อัดประเภทภายนอก ชั้นคุณภาพ 2/4 แผ่นยางกันซึมชนิด B
 •     โครงการชลประทานลำพูน อ.เมืองลำพูน ประกวดราคาซื้อแผ่นไม้อัดประเภทภายนอก ชั้นคุณภาพ 2/4 แผ่นยางกันซึมชนิด B ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไดที่งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ต้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน อ.เมืองลำพูน
 • วันที่ประกาศ   07/09/2552
 • หมดเขต    08/09/2552
 • อ่าน   527
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294