ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเรือนแถวชั้นประทวน-พลตำรวจ สถานีดอยเต่า จำนวน 3 หลัง
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดเรือนแถวชั้นประทวน-พลตำรวจ สถานีดอยเต่า จำนวน 3 หลัง ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. 292 ต.ท่าเดื่อ ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพได้ที่ งานส่งกำลังบำรุงตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2552
 • หมดเขต    01/10/2552
 • อ่าน   601
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294