ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติหลาง 4 ชั้น ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติหลาง 4 ชั้น ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลีนิก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2552
 • หมดเขต    16/09/2552
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294