ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่
 •     ศาลากลางเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2552
 • หมดเขต    21/09/2552
 • อ่าน   514
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294