ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน
 •     สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน มี 2 รายการ ดังนี้ เครื่องถ่ายเอกสาร แคนนอน NP 6350 จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 09.00 - 10.00 น.
 • หน่วยงาน    สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2552
 • หมดเขต    18/09/2552
 • อ่าน   480
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294