ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี จำนวน 17,680 กล่อง
 •     เทศบาลบตำบลยางเนิ้ง สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี จำนวน 17,680 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลบตำบลยางเนิ้ง
 • วันที่ประกาศ   14/09/2552
 • หมดเขต    23/09/2552
 • อ่าน   526
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294