ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลฯ
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง สอบราคาซื้อระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 • วันที่ประกาศ   14/09/2552
 • หมดเขต    21/09/2552
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294