ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
 •     โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 46 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องอำนวยการและบริหารทั่วไป ตั้แงต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2552
 • หมดเขต    24/09/2552
 • อ่าน   447
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294