ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ จำนวน 2 รายการ
 •     กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ โทรทัศน์สี ขนาด 21 นิ้ว 1 เครื่อง , เครื่องบันทึกวีดีทัศน์ 1 เครื่อง ผู้สนใจขอดูสภาพได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง ฝ่ายอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2552
 • หมดเขต    30/09/2552
 • อ่าน   519
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294