ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดจ้าง/ซื้อ ฝ่ายพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2552
 • หมดเขต    24/09/2552
 • อ่าน   538
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294