ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและทำความสะอาด
 •     วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ้างผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและทำความสะอาดภาคเรียนที่ 2 /2552 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้อพยาบาล งานสวัสดิการนักเรียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2552
 • หมดเขต    18/00/2552
 • อ่าน   554
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294