ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 •     เทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ เครื่องสำรองไฟ ,เครื่องปริ้นเตอร์ , เครื่องคำนวณเลข, เก้าอี้ทำงาน , เครื่องสำรองไฟ , เครื่องเจาะกระดาษ ผู้สนใจติต่อขอดูสภาพได้ที่ เทศบาลตำบลแม่ปูคา ห้องประชุม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2552 จะทำการเปิดซองในเวลา 10.10 น. วันที่ 25 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2552
 • หมดเขต    24/09/2552
 • อ่าน   523
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294