ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
 •     อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 มื้อ แลแอหารว่าง จำนวน 2 มื้อ จำนวน 35 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้ท จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.สันกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2552
 • หมดเขต    28/09/2552
 • อ่าน   542
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294