ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีการคัดเลือก
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีการคัดเลือก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะแพททยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2552
 • หมดเขต    22/09/2552
 • อ่าน   494
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294