ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของ ศูนย์ยานพาหนะ ห้องพักคนงาน และห้องน้ำผู้ป่วย
 •     โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของ ศูนย์ยานพาหนะ ห้องพักคนงาน และห้องน้ำผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2552
 • หมดเขต    28/9/2552
 • อ่าน   525
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294