ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม และสนามหญ้า
 •     ศาลาสกลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม และสนามหญ้า ระยะเวลา 12 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    ศาลาสกลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2552
 • หมดเขต    25/09/2552
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294