ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวิจัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
 •     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวิจัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2552
 • หมดเขต    16/09/2552
 • อ่าน   485
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294