ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดบ้านพักและเรือนแถวชั้นประทวน-พลตำรวจ
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดบ้านพักและเรือนแถวชั้นประทวน-พลตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่กา เชียงใหม่ จำนวน 2 หลัง ดังนี้ บ้านพักรองสารวัตร 1 หลัง ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ชม. 294 ต.ดอยเต่า เชียงใหม่ , เรือนแถวชั้นประทวน -พลตำรวจ 10 คูหา จำนวน 1 หลัง ต.ดอยเต่า กำหนดไปดูสถานที่และทรัพย์สินที่จะขายได้ที่ เจ้าหน้าที่งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/09/2552
 • หมดเขต    09/10/2552
 • อ่าน   748
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294